Hét kennisportaal over financiële regelingen in het sociale domein

Nederland kent binnen het sociale domein een groot aantal voorzieningen waar een cliënt met een laag inkomen aanspraak op kan maken. Het betreft zowel landelijke, gemeentelijke en bijzondere regelingen (fondsen). Doordat de informatie over deze regelingen zeer versnipperd is en regelmatig wijzigt, is het voor een sociaal hulpverlener vrijwel ondoenlijk om van alle regelingen op de hoogte te zijn en alle wijzigingen bij te houden. Daardoor kan een cliënt veel geld mislopen.

SocialCase houdt o.a. deze sociale hulpverleners altijd up-to-date:

  • Ambulante begeleiders
  • Persoonlijke begeleiders
  • Maatschappelijk werkers
  • Schuldhulpverleners
  • Budgetcoaches
  • Mentoren
  • Bewindvoerders
  • Cliëntondersteuners
  • Wijkteams