Hét kennisportaal over financiële regelingen in het sociale domein

Nederland kent binnen het sociale domein een groot aantal voorzieningen waar een cliënt met een laag inkomen aanspraak op kan maken. Het betreft zowel landelijke, gemeentelijke en bijzondere regelingen (fondsen). Doordat de informatie over deze regelingen zeer versnipperd is en regelmatig wijzigt, is het voor een sociaal hulpverlener vrijwel ondoenlijk om van alle regelingen op de hoogte te zijn en alle wijzigingen bij te houden. Daardoor kan een cliënt veel geld mislopen.

SocialCase is een portaal dat alle regelingen bevat waarvoor een cliënt mogelijk in aanmerking komt. Voor abonnees komt een tool beschikbaar waarmee antwoord kan worden gegeven op de vraag van iedere cliënt: Waar heb ik recht op? Tevens wordt over elke regeling extra informatie gegeven plus tips van ervaringsdeskundigen voor een succesvolle aanvraag. Ook is het mogelijk om per cliënt een "case" aan te maken. Hiermee kunnen per cliënt alle aanvragen worden beheerd. Ook kunnen herinneringen worden ingesteld zodat (her)aanvragen niet worden vergeten en op tijd worden ingediend.

Het SocialCase portaal houdt o.a. deze sociale hulpverleners altijd up-to-date:

  • Ambulante begeleiders
  • Persoonlijke begeleiders
  • Maatschappelijk werkers
  • Schuldhulpverleners
  • Budgetcoaches
  • Mentoren
  • Bewindvoerders
  • Cliëntondersteuners
  • Wijkteams

Naast informatie over de vele regelingen, tips en adviezen over het aanvragen, bestaat ook de mogelijkheid om via het forum kennis te delen, vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.