Arnhem – Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Uitvoerder info


Voorwaarde(n)

  • Zelfstandig gehuisvest zijn (niet verblijven in een instelling op basis van de Wet Langdurige Zorg) én

  • een inkomen hebben tot maximaal 150% van de bijstandsnorm én

  • een vermogen lager hebben dan de vermogensgrens én

  • het afgelopen jaar (2020) het volledige eigen risico hebben betaald én

  • Aan één van onderstaande voorwaarden voldoen:

Vergoeding(en)

  • De hoogte van de tegemoetkoming is €155,00 per persoon per jaar.

Extra info


ID: 2336 - Laatste update : 2021-05-08 12:06