Belastingdienst – Bijzondere huurtoeslag

Uitvoerder info


Voorwaarde(n)

  • Uit uw bewijs moet blijken dat u vanwege de handicap een duurdere woning nodig hebt.
  • Bewijs

    Een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Of volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  • Bewijs

    Een kopie van de indicatie voor woonaanpassingen volgens de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg). Of volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

  • Bewijs

    Een ander bewijs waaruit de handicap blijkt en waaruit blijkt waarom u in deze woning moet wonen.

Vergoeding(en)

Extra info


ID: 2564 - Laatste update : 2021-05-17 10:37