Lingewaard – Vergoeding eigen bijdrage CAK

Uitvoerder info

Blijkens de informatie op de CAK-website zou de gemeente Lingewaard in haar minimabeleid een regeling voor de eigen bijdrage hebben opgenomen, maar op de gemeentelijke website is hierover niets te vinden. Mogelijk is de regeling afgeschaft. en wordt alleen nog via de collectieve ziektekostenverzekering (Gemeentepolis) de eigen bijdrage vergoed

Voorwaarde(n)

Vergoeding(en)

Extra info


ID: 2504 - Laatste update : 2021-05-17 02:59