UWV – Wajong 2015

Uitvoerder info

Let op ! : Bij een herhaalde aanvraag ( = herzieningsverzoek) is het noodzakelijk dat nieuwe feiten of veranderende omstandigheden wordt vermeld omdat een aanvraag anders zondermeer door het UWV wordt afgewezen.

Voorwaarde(n)

  • Om voor een Wajong-uitkering in aanmerking te komen dient een betrokkene minimaal aan één van onderstaande voorwaarden te voldoen om het ontbreken van arbeidsvermogen aan te kunnen nemen:
  • geen taak kan uitvoeren in een arbeidsorganisatie;

  • niet over basale werknemersvaardigheden beschikt;

  • niet aaneengesloten kan werken gedurende ten minste een periode van een uur; of

  • niet ten minste vier uur per dag belastbaar is, tenzij hij ten minste twee uur per dag belastbaar is en in staat is per uur ten minste een bedrag te verdienen dat gelijk is aan het minimumloon per uur.

  • Naast het ontbreken van arbeidsvermogen dient dit ook duurzaam het geval te zijn

Vergoeding(en)

  • Bij het duurzaam ontbreken van arbeidsvermogen bedraagt de Wajong-uitkering 75% van het minimumloon zijnde €1.275,75 per maand.

Extra info


ID: 1995 - Laatste update : 2021-11-10 11:02