/ Algemeen

Update websiteontwikkeling

De ontwikkeling van het portaal verloopt voorspoedig. Op technisch gebied is veel werk verricht zodat alle data over de financiële regelingen in het sociale domein op een gestructureerde wijze kunnen worden opgeslagen en eenvoudig kunnen worden opgevraagd. Er is forum-functionaliteit toegevoegd waarmee de ingelogde gebruikers van SocialCase ook onderling de regelingen kunnen bespreken en tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Voor de mensen die het SocialCase-initiatief kunnen waarderen en een vrijwillige financiële bijdrage in de ontwikkelings- en beheerkosten willen geven, is een doneer-mogelijkheid opengesteld.

Op inhoudelijke gebied zijn inmiddels al meer dan 50(!) landelijke en gemeentelijke regelingen geïdentificeerd. Per gemeente worden in de komende periode alle details in het systeem ingevoerd. Omdat het data betreft van in totaal 352 gemeenten is besloten om eerst als pilot-omgeving de regio Arnhem (gemeenten Arnhem, Renkum, Lingewaard, Rheden en Westervoort) aan te wijzen. De focus ligt dus momenteel op het identificeren en invoeren van alle data m.b.t. de regelingen die in deze specifieke gemeenten worden aangeboden.

Bij het onderzoek wordt veel generieke informatie over iedere regeling vastgelegd, die ook van belang kan zijn voor cliënten die buiten de pilot-regio wonen. In dit blog zal de komende tijd per regeling een toelichting worden gepubliceerd waarmee de sociale hulpverlener direct met de regeling aan de slag kan. Er wordt wel wat meer van de hulpverlener gevraagd, omdat die nu nog zonder hulp van de selectietool zelf zal moeten beoordelen of een specifieke regeling van toepassing is voor de cliënt.

Introductie

Nadat ik van uit mijn praktijk als juridisch adviseur bij Onterecht.nu een aantal jaren kennis heb vergaard over de vele financiële regelingen in het sociale domein die beschikbaar zijn voor cliënten en ervaring heb opgedaan met het aanvragen hiervan, is het nu tijd geworden om deze kennis en ervaring met anderen te delen. Daarvoor zijn mijn primaire doelgroepen de persoonlijke en ambulante begeleiders. Overigens kunnen ook andere hulpverleners zoals maatschappelijk werkers, budgetbeheerders en bewindvoerders veel baat hebben bij de beschikbare informatie om hun cliënten optimaal gebruik te laten maken van de financiële regelingen. Ook ouders/verzorgers zijn natuurlijk van harte welkom om zich te informeren.

Mijn belangrijkste reden voor dit initiatief is, dat ik tijdens mijn werk veel cliënten ontmoet, die geen weet hebben van alle financiële regelingen waar ze recht op hebben. Vaak kunnen die cliënten de eindjes maar moeilijk aan elkaar knopen of is er zelfs sprake van schulden. Dat is in veel situaties echter onnodig als gebruik gemaakt wordt van alle beschikbare financiële regelingen. Doordat de financiële zorgen vaak de overhand hebben, komen de cliënten ook niet toe om te werken aan hun persoonlijke problematiek. Ook dat is erg jammer.

Deze cliënten worden veelal ondersteund door een persoonlijk of ambulant begeleider. Van die begeleider wordt verwacht, dat hij op de hoogte is van alle bestaande financiële regelingen, maar in de praktijk is dat ondoenlijk. Mede doordat bijvoorbeeld de voorwaarden om voor een regeling in aanmerking te komen voor iedere gemeente weer anders zijn en bovendien regelmatig wijzigen.

Daarom heb ik besloten om een kennisportaal op te tuigen en beschikbaar te stellen. De bedoeling is dat niet alleen mijn kennis en ervaring wordt gedeeld, maar ook die van alle andere gebruikers van het portaal. Daarnaast komen er tools beschikbaar om op basis van een opgegeven cliëntprofiel alle in aanmerking komende regelingen te selecteren en eventueel ook de aanvragen voor een cliënt bij te houden. Hierdoor wordt het bijvoorbeeld mogelijk om tijdig gealarmeerd te worden, dat er een her-aanvraag voor een bepaalde regeling moet worden gedaan.

Om de kosten te dekken wordt bij registratie verzocht om een vrijwillige donatie, zodat het openbare gedeelte van het portaal up-to-date wordt gehouden. Daarnaast zal er een mogelijkheid komen om een abonnement af te sluiten waarmee extra informatie over de regelingen beschikbaar wordt gesteld plus tips & advies voor een succesvolle aanvraag. Ook kunnen de tools door middel van een uitbreiding op het abonnement worden geactiveerd.

Mijn doel is dat het kennisportaal uitgroeit tot het grootste platform voor persoonlijk en ambulant begeleiders in Nederland en om zo versnippering van kennis en ervaring te voorkomen en cliënten optimaal gebruik te laten maken van de beschikbare financiële regelingen. Op termijn kan het portaal ook met andere kennisgebieden worden uitgebreid. Suggesties hiervoor zijn welkom via info@socialcase.nl.

Niek van Dijk