/ / mei

Wajong 2015

Wajong 2015  is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap beschikken zij niet over arbeidsvermogen. Deze regeling geldt voor Wajong aanvragen die op of ná 1 januari 2015 worden ingediend.