/ / mei

Wajong 2015

Wajong 2015  is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap beschikken zij niet over arbeidsvermogen. Deze regeling geldt voor Wajong aanvragen die op of ná 1 januari 2015 worden ingediend.

Bijzondere huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen geldt een maximale huurgrens (kale huur+servicekosten) van €442,46 (in 2021). Voor jongeren tot 23 jaar is die maximale huurgrens lager dan voor mensen die 23 jaar of ouder zijn. Maar als de jongere gehandicapt is, dan bestaat de mogelijkheid toch huurtoeslag te krijgen als de huur hoger is dan de huurgrens voor mensen tot 23 jaar. De kale huur + servicekosten mag dan niet hoger zijn dan € 752,33 (in 2021).

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten

Deze gemeentelijke regeling is bedoeld voor mensen met een laag inkomen ter compensatie van hoge ziektekosten. De hoogte van de tegemoetkoming varieert per gemeente tussen €75 per inwoner tot wel €500 per gezin. Een bewijs van hoge ziektekosten kan zijn dat het eigen risico in het jaar voorafgaand aan de aanvraag volledig door de cliënt is betaald. Maar ook een WMO of WLZ (indien niet woonachtig in een instelling) indicatie, een arbeidsongeschiktheidsuitkering (Wajong/WIZ/WAO/WAZ) en/of een gehandicaptenkaart worden soms als bewijs door de gemeente geaccepteerd.

Individuele studietoeslag (IST)

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De bedragen verschillen per gemeente en variëren volgens een recent onderzoek tussen de €100 en €304 per maand. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn bij iedere gemeente het zelfde, althans dat zou zo moeten zijn. Voor het vaststellen van het recht op IST stelt de gemeente soms als eis, dat er een beoordeling door het UWV dient plaats te vinden, terwijl een andere gemeente een diploma van het VSO of een indicatie beschermd wonen voldoende acht.

Vergoeding eigen bijdrage CAK

Iedereen die vanuit de WMO een voorziening krijgt (bijvoorbeeld ambulante begeleiding of een indicatie beschermd wonen), betaaldt per maand een eigen bijdrage van €19 (in 2021) aan het CAK. Bij een laag inkomen en weinig vermogen kan een cliënt in aanmerking komen voor vergoeding van de eigen bijdrage door de gemeente.

Update websiteontwikkeling

De ontwikkeling van het portaal verloopt voorspoedig. Op technisch gebied is veel werk verricht zodat alle data over de financiële regelingen in het sociale domein op een gestructureerde wijze kunnen worden opgeslagen en eenvoudig kunnen worden opgevraagd. Er is forum-functionaliteit toegevoegd waarmee de ingelogde gebruikers van SocialCase ook onderling de regelingen kunnen bespreken en tips en ervaringen kunnen uitwisselen. Voor de mensen die het SocialCase-initiatief kunnen waarderen en een vrijwillige financiële bijdrage in de ontwikkelings- en beheerkosten willen geven, is een doneer-mogelijkheid opengesteld.

Op inhoudelijke gebied zijn inmiddels al meer dan 50(!) landelijke en gemeentelijke regelingen geïdentificeerd. Per gemeente worden in de komende periode alle details in het systeem ingevoerd. Omdat het data betreft van in totaal 352 gemeenten is besloten om eerst als pilot-omgeving de regio Arnhem (gemeenten Arnhem, Renkum, Lingewaard, Rheden en Westervoort) aan te wijzen. De focus ligt dus momenteel op het identificeren en invoeren van alle data m.b.t. de regelingen die in deze specifieke gemeenten worden aangeboden.

Bij het onderzoek wordt veel generieke informatie over iedere regeling vastgelegd, die ook van belang kan zijn voor cliënten die buiten de pilot-regio wonen. In dit blog zal de komende tijd per regeling een toelichting worden gepubliceerd waarmee de sociale hulpverlener direct met de regeling aan de slag kan. Er wordt wel wat meer van de hulpverlener gevraagd, omdat die nu nog zonder hulp van de selectietool zelf zal moeten beoordelen of een specifieke regeling van toepassing is voor de cliënt.