Wajong 2015

Wajong 2015  is voor mensen die voor hun 18e of tijdens een studie een ziekte of handicap hebben. Door deze ziekte of handicap beschikken zij niet over arbeidsvermogen. Deze regeling geldt voor Wajong aanvragen die op of ná 1 januari 2015 worden ingediend.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Landelijk
Minimum leeftijd: 18
Maximum leeftijd: 66


Advies

Aangeraden wordt om de aanvraag tijdig, dat wil zeggen ruim vòòr de 18e verjaardag van de betrokkene, bij het UWV in te dienen. De datum van de aanvraag geldt namelijk als ingangsdatum van de Wajong-uitkering indien die wordt toegekend.

Wees kritisch op de verslagen die als bijlagen ter onderbouwing van de aanvraag worden meegestuurd. Als daarin vermeld wordt dat er bijvoorbeeld nog behandelmogelijkheden zijn, dan zal UWV dit beschouwen als een mogelijkheid dat er nog arbeidsvermogen ontwikkeld zou kunnen worden en dus geen duurzaamheid aannemen.


Uitvoerder(s)

ID:1994 - Laatste update : 2021-07-07 04:15