/ Toeslag

Bijzondere huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen geldt een maximale huurgrens (kale huur+servicekosten) van €442,46 (in 2021). Voor jongeren tot 23 jaar is die maximale huurgrens lager dan voor mensen die 23 jaar of ouder zijn. Maar als de jongere gehandicapt is, dan bestaat de mogelijkheid toch huurtoeslag te krijgen als de huur hoger is dan de huurgrens voor mensen tot 23 jaar. De kale huur + servicekosten mag dan niet hoger zijn dan € 752,33 (in 2021).