Bijzondere bijstand voor levensonderhoud

Voor alleenstaande jong-meerderjarigen  (18 t/m 20 jaar) die zelfstandig wonen is een bijstandsuitkering vaak niet genoeg om in hun levensonderhoud te voorzien. Hun  ouders zijn verplicht tot het 21e jaar bij te dragen in de kosten van levensonderhoud, maar bij een laag inkomen kan recht op periodieke aanvullende bijzondere bijstand voor levensonderhoud bestaan.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Gemeentelijk
Minimum leeftijd: 18


Advies


Uitvoerder(s)

ID:2766 - Laatste update : 2021-08-03 12:36