Dubbele kinderbijslag bij intensieve zorg

Heeft u een thuiswonend gehandicapt kind tussen de 3 en 18 en heeft uw kind intensieve zorg nodig? Dan heeft u mogelijk recht op dubbele kinderbijslag. Er kan sprake zijn van intensieve zorg als uw kind in het dagelijks leven beperkingen ondervindt door ziekte of stoornis en uw taken in de verzorging en het ouderlijk toezicht (oppassing) daardoor ernstig zijn verzwaard. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt de zorgbehoefte en geeft een advies aan de SVB over dubbele kinderbijslag.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Landelijk
Minimum leeftijd: 3
Maximum leeftijd: 17


Advies

Leest voor het invullen van het medisch vragenformulier het het interne beoordelingskader van CIZ!


Uitvoerder(s)

ID:1248 - Laatste update : 2021-05-01 01:25