Individuele studietoeslag (IST)

Studenten met een medische beperking kunnen vaak niet bijverdienen naast hun studie. Deze studenten kunnen mogelijk een studietoeslag krijgen. De bedragen verschillen per gemeente en variëren volgens een recent onderzoek tussen de €100 en €304 per maand. De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn bij iedere gemeente het zelfde, althans dat zou zo moeten zijn. Voor het vaststellen van het recht op IST stelt de gemeente soms als eis, dat er een beoordeling door het UWV dient plaats te vinden, terwijl een andere gemeente een diploma van het VSO of een indicatie beschermd wonen voldoende acht.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Gemeentelijk
Minimum leeftijd: 18


Advies

  • Tip: De individuele studietoeslag is een bruto uitkering die netto wordt uitbetaald. Mogelijk kan daarom belasting teruggevraagd worden.
  • Tip: Er ligt een regeringsvoorstel klaar om de bedragen te harmoniseren tot maximaal €300 per maand afhankelijk van de leeftijd. Link
  • Bij invoering uniforme hoogte studietoeslag worden de te ontvangen bedragen afhankelijk van de leeftijd gesteld! Dus €300 geldt pas vanaf 21 jaar.
  • Opmerking: Zie ook deze nota van wijziging: Link
  • Tip: Bij de gemeente kan een verzoek ingediend worden om (met terugwerkende kracht) alvast op deze regeling vooruit te lopen door de gemeentelijke verordening aan te passen.
  • Let op! De vermogenstoets van artikel 34 van de participatiewet is van toepassing! Link
  • Let op! De IST is geen middel! Dat is van belang in het geval dat een cliënt bijvoorbeeld nog voortgezet onderwijs volgt en naast een WTOS nog een aanvullende bijzonder bijstand ontvangt. De bijzondere bijstand mag dan niet met de IST verrekend worden. Link

Uitvoerder(s)

ID:1242 - Laatste update : 2021-05-18 12:55