Kosten van levensonderhoud jongmeerderjaringen

Soms hebben jongeren tussen de 18 en 21 jaar misschien recht op bijzondere bijstand voor hun levensonderhoud als ze niet thuis (kunnen) wonen. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk via de ouderlijke onderhoudsplicht. Maar er zijn wel eens omstandigheden, dat ouders niet in staat zijn om bij te dragen.


Type regeling: Lokaal
Uitvoering: Gemeentelijk
Minimum leeftijd: 18
Maximum leeftijd: 20


Advies


Uitvoerder(s)

ID:2557 - Laatste update : 2021-05-17 10:13