Wajong oud (oWajong)

Als u vóór 1 januari 2010 een uitkering hebt aangevraagd en gekregen, valt u onder de oude Wajong (oWajong). De oWajong is vooral gericht op inkomensondersteuning. Ondersteuning bij re-integratie is mogelijk op initiatief van de Wajonger.

De oWajong maakt onderscheid in de mate van arbeidsongeschiktheid. Het kent de volgende arbeidsongeschiktheidsklassen en daaraan gekoppeld de hoogte van de uitkering (en zijn ook van invloed op de verrekening van inkomsten uit arbeid met de uitkering)

  • minder dan 25% arbeidsongeschikt
  • tussen 25% en 50% arbeidsongeschikt
  • tussen 50% en 80% arbeidsongeschikt
  • meer dan 80% arbeidsongeschikt

Verdere kenmerken van oWajong zijn: studeren kan met behoud van volledige uitkering en het recht op herleving van het Wajong-recht tot 5 jaar na beëindiging.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Landelijk
Minimum leeftijd: 18


Advies


Uitvoerder(s)

ID:2763 - Laatste update : 2021-05-24 02:41