Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

U kunt in aanmerking komen voor een IOAW-uitkering als u bent geboren vóór 1 januari 1965. En als u na uw 50e jaar werkloos bent geworden. Na uw WW- of WGA-uitkering kunt u mogelijk een IOAW-uitkering krijgen. De IOAW-uitkering is een aanvulling op uw (gezins)inkomen tot bijstandsniveau.


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Gemeentelijk
Minimum leeftijd: 56
Maximum leeftijd: 67


Advies


Uitvoerder(s)

ID:1418 - Laatste update : 2021-05-01 01:24