Bijzondere huurtoeslag

Om huurtoeslag te krijgen geldt een maximale huurgrens (kale huur+servicekosten) van €442,46 (in 2021). Voor jongeren tot 23 jaar is die maximale huurgrens lager dan voor mensen die 23 jaar of ouder zijn. Maar als de jongere gehandicapt is, dan bestaat de mogelijkheid toch huurtoeslag te krijgen als de huur hoger is dan de huurgrens voor mensen tot 23 jaar. De kale huur + servicekosten mag dan niet hoger zijn dan € 752,33 (in 2021).


Type regeling: Landelijk
Uitvoering: Landelijk
Minimum leeftijd: 18


Advies

  • Tip: Het is lastige materie en bij de belastingdienst weten ze ook niet goed hoe met deze aanvraag om te gaan. Om een cliënt geen risico te laten lopen, is het noodzakelijk dat vooraf door de belastingdienst toestemming wordt gegeven voor de hogere huur. De belastingdienst wil naast het bewijs ook een huurcontract zien. Vraag daarom aan de verhuurder om een pro-forma huurcontract of laat in het huurcontract een ontbindende voorwaarde opnemen dat de belastingdienst toestemming geeft voor de hogere huur.

Uitvoerder(s)

ID:2568 - Laatste update : 2021-05-18 12:52